Pamietaj, że dodawane opinie podlegają przepisom prawa. Nasz serwis ma na celu umożliwienie wymiany opinii użytkownikom w celu uzyskania Wiarygodnej Opinii o firmie.

  • opinie muszą być pisane w języku polskim
  • możesz wymieniać się opiniami z innymi użytkownikami wielokrotnie kiedy chcesz
  • wystawiona przez Ciebie opinia powinna być wiarygodna, rzetelna i merytoryczna
  • możesz do opinii dodać swoją własną ocenę punktową w tym celu zaznacz ilość gwiazdek dla firmy od 1 (negatywna) do 5 (pozytywna)
  • pamiętaj o przestrzeganiu przepisów prawa w tym przepisów RODO
  • opinia nie może zawierać wulgaryzmów
  • opinia nie może naruszać przepisów obowiązującego porządku prawnego pamiętaj że każdej osobie przysługuje roszczenie wobec Ciebie za naruszenie jego praw
  • opinia nie może być reklamą
Menu